ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม

แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องที่มีสีเข้มซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Read more

น้ำตาลสุขภาพจากแก่นตะวัน : เพิ่มหวานได้ ไม่เพิ่มแคลอรี่

การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซกคาไรด์จากแก่นตะวัน น้ำตาลเชิงซ้อนที่ให้ความหวาน แต่ให้พลังงานต่ำ ทั้งรูปแบบของเหลวและแบบผง พร้อมนำเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคผู้ใส่ใจสุขภาพและภาคธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Read more

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำชีวจิตสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

น้ำชีวจิตหรือน้ำอาร์ซี (R.C.; Rejuvenating Concoction) ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันในครัวเรือน น้ำชีวจิตเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากการต้มเมล็ดธัญชาติ 9 ชนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ ข้าวโอ๊ตกล้อง ข้าวสาลีกล้อง ข้าวบาร์เล่ย์ ลูกเดือย ลูกบัว ข้าวฟ่าง ข้าวมันปูกล้อง ข้าวเจ้ากล้อง และข้าวเหนียวกล้อง มาต้มจนสุก แล้วรินแต่น้ำมาดื่ม

Read more