เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก มีกลิ่นหอมของมะพร้าว และมีสีแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของสารเสริมสุขภาพ (Phytonutrients) ได้ประโยชน์ต่อจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ประโยชน์ของพรีไบโอติก ในลำไส้มีแบคทีเรียหลายชนิดที่มีส่วนช่วย ในการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ให้ดีขึ้น เมื่อทานอาหารที่มีพรีไบโอติกเข้าไป กระบวนการย่อยอาหาร จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อโพรไบโอติกส์ในลำไส้ ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นายประมวล ทรายทอง และคณะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.

Read more

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักจากมะพร้าว

ผลงานวิจัยโดยนายประมวล ทรายทอง นักวิจัย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 2942 8629-35 ต่อ 416

Read more