เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

  เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟได้ออกแบบ และการสร้างเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบถังหมุน มีกำลังการผลิตที่ 200 กรัมสารกาแฟต่อการคั่ว 1 ครั้ง โดยเครื่องคั่วกาแฟใช้ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ มีถังคั่วเมล็ดกาแฟทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร ภายในถังมีครีบ

Read more

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

อาจารย์สยุมพร รัตนพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3428-1098

Read more

ต้นแบบเครื่องคั่วพริกอินทรีย์ โดย อาจารย์รังสรรค์ ไชยเชษฐ์

ต้นแบบเครื่องคั่วพริกอินทรีย์ มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 20-35 กิโลกรัม/ชม. ช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นฉุน ลดการระคายเคือง ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และปัญหาแรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.08-9274-8847

Read more