เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

มก.ผลิตเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย เพิ่มมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย เพิ่มมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  การพัฒนาการกะเทาะผลกะลาแมคคาเดเมียในปัจจุบัน นิยมใช้แบบใบมีดกะแทก โดยใช้แรงงานคนที่มีความชำนาญและใช้เวลานาน สามารถกะเทาะได้ครั้งละ

Read more