รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551

   ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลชมเชย) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน >> รายละเอียด  

Read more