สวพ.มก. ประกาศปิดทำการ

ตามที่สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้รับอนุมัติให้จัดงาน “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรมและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดปิดทำการ ร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “รับ-ส่งมอบงาน และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “รับ – ส่งมอบงานราชการ และแสดงความขอบคุณ ความผูกพันที่มีต่อผู้ร่วมงานในสังกัด สวพ.มก. และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557”  

Read more