สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  โดยปีนี้มี 3 ท่านดังนี้ นายสมพร คันธนูฤทธิ์ พนักงานธุรการ ส2 นางสาวพรสา พ่วงลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน นางสาววราภรณ์ ทับชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “นนทรีสีทอง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ จากนั้นรองประธานชมรม มก.อาวุโส กล่าวต้อนรับน้องใหม่ และผู้แทนผู้เกษียณกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมีการแสดงของนิสิต มก.

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพบปะบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร มีชื่อโครงการว่า “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2561”  รวมทั้งแสดงความขอบคุณ ความรัก และความผูกพันธ์ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมบุคลากร ร่วมงาน “นนทรีสีทอง’59”

วันที่ 23 กันยายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมงาน “นนทรีสีทอง’59” เพื่อแสดงความเคารพและยินดีแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางสวพ.มก. มีดังนี้ นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป์, ดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, นางสุนันท์ น้อยระแหง

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.”

วันที่ 16-17 กันยายน 2559 สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.” บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2556 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีโอกาสพบปะเพื่อถ่ายทอดนโยบายแนวทางการบริหารงาน และรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น

Read more