ความสามารถผู้บกพร่องทางสายตากับการชิม

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5004 E-mail: aussama.s@ku.th

Read more

Live สด – การบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานการประชุมวิชาการของ มก. ครั้งที่ 58

https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos/169442694346876/ Live สด – การบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 9.30 น. -10.15 น. เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Agro-Industry for Sustainable Development Goals:

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ” /กมลวรรณ แจ้งชัด

มันเทศ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีเส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้าแคโรทีน แอนโธไซยานิน สารประกอบฟีนอลิค เป็นต้น ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read more

สัมภาษณ์ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอก

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใน โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มี­คุณค่าทางโภชนาการ    ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 10 กรอบการวิจัยคือ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง 2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.

Read more

ปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

ผลงานของ รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผลงานเกี่ยวกับการหาผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

Read more