โรคผิวหนังในสุนัข

ในวงการสัตวแพทย์ปัจจุบัน พบว่ามีอุบัติการณ์สุนัขที่มีอาการของโรคผิวหนังต่างๆ มากมาย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงถึงแก่ชีวิต แต่เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยากและกลายเป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความรำคาญยุ่งยากให้กับเจ้าของและกับตัวสุนัขเอง ปัญหาโรคผิวหนังในสุนัขนั้นมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม ปรสิตภายนอกต่าง ๆ หรือแม้แต่ความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างผิวหนังปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต่อต้านโครงสร้างของผิวหนังเอง เช่นโรคเพมฟิกัส (pemphigus) โรคเพมฟิกัสในสุนัขเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองรุนแรงจากภูมิคุ้มกันต่อต้านกับเซลล์ผิวหนังของตัวเอง ทำให้ผิวหนังลอกหลุดและเป็นสะเก็ดอย่างรุนแรง อาการของโรคผิวหนังชนิดนี้อาจมีความรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากในสุนัข ซึ่งในการวินิจฉัยโรคเพมฟิกัสนี้จะเป็นการตรวจวินิจฉัยจากลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา และ

Read more