ไส้กรอกปลาเสริมอินูลิน

จากแนวคิดดังกล่าว ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ผลของอินูลินที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชั่นและคุณภาพทางเคมี กายภาพ ในเนื้อปลาบด และนำมาประยุกต์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาเสริมอินูลิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและวิถีการของผู้คนในยุคปัจจุบัน

Read more

น้ำตาลสุขภาพจากแก่นตะวัน : เพิ่มหวานได้ ไม่เพิ่มแคลอรี่

การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซกคาไรด์จากแก่นตะวัน น้ำตาลเชิงซ้อนที่ให้ความหวาน แต่ให้พลังงานต่ำ ทั้งรูปแบบของเหลวและแบบผง พร้อมนำเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคผู้ใส่ใจสุขภาพและภาคธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Read more