โปรตีนจากรำข้าวสกัดไขมัน

ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ คุณสมบัติเชิงหน้าที่ และฤทธิ์ทางชีวภาพที่โดดเด่นของโปรตีนรำข้าว จึงทำให้ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ร่วมด้วย นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นางสาวสิรินุช ยางงาม จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้กากรำข้าวที่เหลือหลังจากสกัดน้ำมันออกไปแล้วของโรงงานผลิตน้ำมันรำข้าว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโปรตีนที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาสารสำคัญที่มีอยู่

Read more

ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภค

การบริโภคอาหารมื้อเช้ามีความสำคัญต่อสุขภาพ  เพราะส่งผลกระทบต่อสมาธิความสามารถในการเรียนรู้และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กวัยเรียน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจต่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค ที่มีคุณประโยชน์เชิงสุขภาพ แทนที่จะมีแต่แป้งและน้ำตาลที่พบเห็นในท้องตลาด ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีความเหมาะสม เนื่องจากข้าวมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นแป้งให้คุณสมบัติด้านการพองตัว(Expansion properties) ได้ดี และให้กลิ่นรสที่ดี จืดเป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การนำไปปรุงรสต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่     นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล

Read more