น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นายวิทยา ปั้นสุวรรณนางสาวรยากร นกแก้วนางสาวมัลลิกา ตะพานวงศ์นายไพโรจน์ ภู่ต้องศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9152-0630

Read more

สมุนไพรเถาวัลย์เปรียง

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

Read more

เจลแต้มสิว จากเปลือกมังคุด โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

เจลแต้มสิว จากเปลือกมังคุด ช่วยลดการระคายเคืองต่อผิว ลดการอักเสบ ลดปัญหาการเกิดหนอง ติดต่อได้ที่ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี สถาบันค้นคว้าและผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โทร.0-2942-8600 ต่อ 402 ผลงานวิจัย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี สถาบันค้นคว้าและผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more