ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

ประจงเวท สาตมาลี และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 0-2942-8629 

Read more

กระบวนการผลิตกล้วยอบกรอบด้วยไมโครเวฟสุญญากาศ

ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์  0-2562-5024

Read more