สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ จัดงานโดยคณะประมง มก. และสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more