สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลและส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

Read more