FENTO หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

รศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1522 E-mail: fengntk@ku.ac.th

Read more

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สไปเดอร์

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  และทีมวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1927-0098, 08-3030-6609

Read more

FENTO หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1522 E-mail: fengntk@ku.ac.th

Read more

หุ่นยนต์เครนสามมิติเพื่อการเกษตร

อ.ดร.ชัยยะ จันทรา รศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-9209-2014

Read more

หุ่นยนต์อารักขาพืช

สอบถามได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0–2797–0999 ต่อ 1524

Read more

หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อ

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098

Read more

หุ่นยนต์น้องนนทรี รุ่น 2

หุ่นยนต์น้องนนทรี รุ่น 2 หรือหุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ยืดแขนได้ยาวขึ้น แขนหักศอกได้หลายรูปแบบ รองรับการฉีดพ่นการเกษตรได้ และสามารถถูพื้นด้วยผ้าถูพื้นได้ มีระบบเก็บแขนได้ ถังบรรจุน้ำยา ใส่ได้ 80 ลิตร หัวพ่น 50 หัวพ่นโปรยละอองยา สามารถเข้าในที่แคบได้ ผลงานวิจัยโดยผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1927-0098

Read more

หุ่นยนต์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด

หุ่นยนต์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด การออกแบบหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ จะเน้นการใช้งานภายในอาคารที่เป็นพื้นที่สาธารณะภายใน และบริเวณโดยรอบอาคาร สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์จะถูกสั่งงานจากรีโมทควบคุมระยะไกล ให้สามารถฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน มีขนาดกะทัดรัดสามารถเข้าประตูที่มีความกว้าง 80 เซนติเมตรขึ้นไป สามารถปีนพื้นต่างระดับความสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร สามารถขึ้นทางลาดชันสูงสุด 20% สามารถวิ่งบนพื้นผิวขรุขระและไม่ได้ระดับได้เป็นอย่างดีด้วย โดยขับเคลื่อนด้วยล้อยางใหญ่คู่ซ้ายขวาหมุนอิสระ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24V 500W ส่งกำลังผ่าน WORM GEAR ไปยังล้อ ให้อัตราทดสูงน้ำหนักเบา กะทัดรัดไม่ต้องดูแลรักษา ผลงานวิจัยของ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1927-0098

Read more

หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อ

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เกษตรแฟร์ประจำปี 63

เกษตรแฟร์ประจำปี 63 “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more