เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก มีกลิ่นหอมของมะพร้าว และมีสีแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของสารเสริมสุขภาพ (Phytonutrients) ได้ประโยชน์ต่อจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ประโยชน์ของพรีไบโอติก ในลำไส้มีแบคทีเรียหลายชนิดที่มีส่วนช่วย ในการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ให้ดีขึ้น เมื่อทานอาหารที่มีพรีไบโอติกเข้าไป กระบวนการย่อยอาหาร จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อโพรไบโอติกส์ในลำไส้ ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นายประมวล ทรายทอง และคณะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.

Read more

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก (Culture coconut whey by lactic acid bacteria with prebiotic beads)

นายประมวล ทรายทอง และคณะนักวิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1411 E-mail: ifrpmst@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักจากมะพร้าว

ผลงานวิจัยโดยนายประมวล ทรายทอง นักวิจัย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 2942 8629-35 ต่อ 416

Read more