สารสกัดจากใบเลี่ยนกำจัดหนอนกระทู้หอม

งานวิจัยนี้จะสามารถพัฒนาสารสกัดจากใบเลี่ยน เพื่อใช้ในแปลงเกษตรกรต่อไปได้ นำไปสู่เกษตรทางเลือกที่ปลอดภัยทั้ง สิ่งแวดล้อม เกษตรกร และผู้บริโภค เป็นผลงานของ ผศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ และ รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more