สเปรย์ใบพลูลดเชื้อจุลชีพบาดแผลในสัตว์เลี้ยง

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-8840-2906 หรือwww.vettech.ku.ac.th

Read more

สเปรย์ใบพลูลดเชื้อจุลชีพที่บาดแผลในสัตว์เลี้ยง

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร.0-2579-8571

Read more

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ผศ.ดร.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ สามารถล้างมือได้อัตโนมัติ และมีกล้องจับใบหน้าว่าสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่(ตรวจจับได้แม้แต่หน้ากากผ้าแบบแฟชั่น และเช็ดให้ด้วยว่าสวมถูกวิธี ปิดจมูกหรือไม่ สแกนได้หลายหน้าพร้อมๆ กัน 10 คน แถมมีจอภาพแสดงภาพให้ด้วย) และเช็คอุณหภูมิเฉพาะที่หน้าผาก ด้วย เทอร์โมสแกน 32 rowsx24 cols=768 pixels แบบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว แบบไร้สัมผัส ไม่มีคนควบคุม และยังมีลำโพงส่งเสียงพูดเตือนได้ อัตโนมัติ เช่นเตือนให้ล้างมือ เตือนการวัดอุณหภูมิ และเตือนการสวมหน้ากาก โดยทุกกรณีถ้ามีปัญหาต้องสงสัย จะ Alarm แจ้งเตือนทันที แต่ถ้าผ่านหมด ก็แจ้งว่าผ่านในทุกรณีเช่นกัน เครื่องนี้เหมาะสำหรับ งานตรวจคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน เข้าห้างสรรพสินค้า เข้าโรงแรมหรือเข้าอาคารต่าง ๆ) ผลงานวิจัยของ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1927-0098

Read more