สวพ.มก. ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2563 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป พิธีประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร

Read more

” สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ” ประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมโครงการ  สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร  ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รำลึก 27 ปี 

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวัน “สืบ นาคะเสถียร” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 กันยายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และบุคลากร เข้าร่วมงานวัน สืบ นาคะเสถียร ประกาศสดุดีและพิธีวางดอกไม้ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more