สวพ.มก. ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2563 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป พิธีประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร

Read more

สวพ.มก. ร่วมรำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

          เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น นายสืบ นาคะเสถียร   เพื่อรำลึกคุณงามความดี ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย

Read more