ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

นางสาวประจงเวท  สาตมาลี  และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทร. 0-2942-8629

Read more

ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   หฤทัยธนาสันติ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.จารุพร รักใหม่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โทร.08-0919-8616

Read more

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และประจงเวท สาตมาลี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทรศัพท์  0-2942-8629

Read more

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป โดยดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ และทีมนิสิตปริญญาตรี

ข้าวเหนียวมูนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอายุการเก็บรักษาสั้น ข้าวแข็งตัวเร็วและหืนง่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป จึงเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้เป็นข้าวเหนียวมูนแห้งสามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 1 ปี วิธีการรับประทานเพียงเติมน้ำร้อน90 C ให้ท่วมข้าว ปิดฝาถ้วยทิ้งไว้นาน 7 นาที จะได้ข้าวเหนียวมูนร้อนๆ หอมกรุ่นรับประทานได้ทันที มีความอร่อย กลิ่นหอม รสชาติดี และข้าวนุ่มเหนียว สามารถรับประทานกับมะม่วงฟรีซดรายคืนรูปโดยแช่ในน้ำ 1 นาที หรือรับประทานกับสังขยา โดยต้มผลิตภัณฑ์สังขยาผงในน้ำเดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น ผลิตภัณฑ์นี้เตรียมง่ายและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค เหมาะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอบถามได้ที่ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5020

Read more

ข้าวตูเอ็กซ์เพรส ข้าวตูสำเร็จรูป โดย คุณดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ข้าวตูเอ็กซ์เพรส ข้าวตูสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าว ลดขั้นตอนการผลิต สะดวกแก่ผู้บริโภค ติดต่อได้ที่ คุณดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ และคุณสมจิต อ่อนเหม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร.0 – 2942 – 8629

Read more