สวพ.มก. ร่วมยินดีวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบปีที่ 42

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “The Future of Libraries in Research

Read more

ประชุมหารือ เรื่องคลังความรู้ดิจิตอล มก.

วันที่ 2 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมหารือ เรื่องคลังความรู้ดิจิตอล มก. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.   

Read more