ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564  สามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

Link : รายละเอียด

Read more