โปรแกรมสนับสนุนการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยใจไทยและนักวิจัยสหรัฐฯ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักวิจัยไทยสามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การยกระดับความสามารถนัวิจัยไทยให้มีโอกาสในการทำงานวิจัยในระดับสากลเพิ่มขึ้น จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้ 1) Partnerships for Enhanced Engagement

Read more

รายงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนาลดโซเดียม”

รายงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนาลดโซเดียม” โดย Dr. Witoon Prinyawiwatkul, ATPAC (Agro-Industry Team) & Department of Food Science, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana,

Read more