แทนนินสารสกัดจากใบมันสำปะหลังป้องกันแมลง โดย รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ

แทนนินสารสกัดจากใบมันสำปะหลังป้องกันแมลง สารแทนนิน ที่สกัดจากใบมันสำปะหลัง จะออกฤทธิ์กับแมลงทั้งปากกัดและปากดูด สารแทนนินจะมีรสฝาดสำหรับแมลง เมื่อแมลงดูดกิน หรือกัดกินใบ จะทำให้แมลงเบื่ออาหาร ย่อยยาก แล้วค่อยๆ หยุดกินใบพืช สารแทนนิน เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาสารเคมีปราบศัตรูพืชจากต่างประเทศ ติดต่อได้ที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ โทร.0-2562-5555 ต่อ 1330 วิทยากร รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more