กล้วยปากช่อง KU 46

กัลยาณี สุวิทวัส สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9844-6293

Read more

ฟักทองอบกรอบชนิดแท่งผสมฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง

รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5007

Read more

ฟักข้าว คุณค่าที่คู่ควร

ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในน้ำมันฟักข้าวที่มีเป็นปริมาณมากนี้ ด้วยการสกัดน้ำมันฟักข้าวโดยการบีบเย็น (cold pressing) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนาโนเอนแคปซูลของสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากน้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว เพื่อยังคงประสิทธิภาพของสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนไว้ได้ และสามารถนำผลิตผลในรูปแบบน้ำมันฟักข้าวไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆหรือได้กระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปด้วย

Read more

ฟักทองพันธุ์ใหม่ KPS-Sri-10R โดย ดร.อัญมณี อาวุชานนท์

ฟักทองพันธุ์ใหม่ KPS-Sri-10R สามารถรับประทานสด มีสารเบต้าแคโรทีนสูงกว่าฟักทองพันธุ์อื่นๆ มีรสชาติหวาน กรอบ กลิ่นหอม เมื่อรับประทานแล้วท้องไม่อืดเพราะมีปริมาณแป้งน้อยและมีเส้นใยช่วยในการขับถ่าย ปลูกได้ดีในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3428-1084-5

Read more