สารสะท้อนน้ำเคลือบหน้ากากผ้า โดย อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำสารสะท้อนน้ำมาใช้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากาก เพิ่มระดับในการป้องกันเชื้อโรค ผลงานวิจัยโดย อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more