ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำปี 2565”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิต้านทานโรคโควิค –19 หรือลดความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs เเละผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชสำอางที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพเเละความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำปี 2565” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31

Read more