เตาปิ้ง-ย่าง ปลอดสารพิษ

“เตาปิ้ง-ย่าง ปลอดสารพิษ” เพื่อแก้ไขปัญหาสาเหตุการเกิดสาร PAHs. ส่วนหนึ่งเกิดจากถ่านไม้ (Charcoal) มาใช้เผาให้ความร้อนในการปิ้งย่างน้ำมันหรือไขมันสัตว์หยดลงบนเตาแล้วสัมผัสกับถ่านที่กำลังลุกไหม้โดยตรง เกิดเป็นเขม่าควัน ซึ่งเป็นสาร PAHs. นักวิจัยจึงได้ออกแบบรางดักน้ำมัน หรือไขมันจากการปิ้งย่าง ไม่ให้สัมผัสกับถ่านที่กำลังลุกไหม้แต่ยังให้รูปแบบและอารมณ์ในการปิ้งย่างแบบเดิมสอบถามได้ที่ ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ดร. สุเทพ จันทร์เขียว อาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โทร. 02-942-8109)

Read more

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed”

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องปฏิบัติการกลาง

Read more