การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตนมด้วยไคโตซาน

จากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล อาทิ เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนใสของปลาหมึก นำมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสารไคโตซาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม แทนการใช้สารเคมี และยังได้ตะกอนจากการบำบัดเป็นผลพลอยได้ ที่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้

Read more