ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC#30

ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC#30 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตฝักสด ลักษณะเด่น คือ ทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่เลื้อยขึ้นค้าง ต้านทานต่อโรคราสนิม ฝักเขียวเข้มปานกลาง หวานกรอบ ฝักยาว 46 เซนติเมตร เริ่มออกดอกแรกเมื่ออายุ 32 วัน ดอกบานเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 36 วัน เก็บฝักแรกเมื่ออายุ 42 วัน ถั่วฝักยาวไร้ค้างสามารถเก็บฝักสดหลังดอกบาน 9 วัน และจะเก็บได้ ทุกๆ 3- 4 วัน สอบถามได้ที่ คุณเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3435-1399

Read more