สวพ.มก. ร่วมสดุดี อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 72 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมเข้าสดุดี และถวายพวงมาลา แด่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

Read more

วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 36 ปี

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนา มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

ผู้อำนวยการ สวพ.มก. จัดพิธีไหว้พระพิรุณและสามบูรพาจารย์

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร จัดพิธีไหว้พระพิรุณและสามบูรพาจารย์ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.มก. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

Read more

งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ปี

             ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 71ปี เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557 ณ

Read more

งานครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (วันที่ 2 ต.ค.56 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มก.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณและบูรพาจารย์   พิธีสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่  มอบทุนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรสังกัด สวพ.มก. มอบโล่และทุนให้แก่บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ สวพ.มก. โดย รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีให้เกียรติร่วมงาน

Read more