การประปานครหลวงขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2562

ด้วยการประปานครหลวง (กปน.) กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดการองค์ความรู้ (ตลาดนัดองค์ความรู้) โครงการประกวดพัฒนากระบวนงาน และโครงการประกวดนวัตกรรม และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ด้านวิชาการ ในการนี้ กปน. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม

Read more