เรือกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบก โดย อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และทีมวิจัย

เรือกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบก สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ 500 กิโลกรัม วิ่งได้ทั้งบนบก และในน้ำ แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ติดต่อได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8555
ผลงานวิจัย อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และคณะทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more