ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “The EU’s Trade and Development Policy as an aspect of Inter-reginal relation with ASEAN: a case of well-begin”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The EU’s Trade and Development Policy as an aspect of Inter-reginal relation with ASEAN: a case of well-begin” (ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา:

Read more