แสดงความยินดี: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลใน “งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563” วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดภาพถ่ายในงานทั้งหมดที่นี่ https://photos.app.goo.gl/GTk6Vtz7jd1QQGCY9 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ – รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต >>รางวัลระดับ Gold –

Read more