ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พันธุ์สุวรรณ 5720 (Suwan 5720)

     ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5720 (Suwan 5720) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 61 (Ki 61) กับ สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 60 (Ki 60) (รูปที่ 1.1) โดยสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ทั้ง 2 พันธุ์

Read more

ข้าวโพดสีม่วงของ ม.เกษตร

ข้าวโพดสีม่วงจากต่างประเทศไม่สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุนี้ ทีมวิจัยนักพัฒนาพันธุ์ โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ดร.สรรเสริญ จำปาทอง นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ นายนพพงศ์ จุลจอหอ และ นายฉัตรพงศ์ บาลลา จาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงจากประเทศเปรูมาผสมกับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุ์สุวรรณ 3 (S) C4 (ME)C1 และสายพันธุ์แท้ KS 23-F5-S5-705-1)

Read more