เครื่องช่วยเดินแบบพกพา โดย อ.กภ.สมภิยา สมถวิล และคณะทีมวิจัย

เครื่องช่วยเดินแบบพกพา เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีความมั่นคงในการทรงตัว ช่วยลดการลงน้ำหนักบางส่วน หรือทั้งหมดของขา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการลงน้ำหนักของขาข้างที่เจ็บ เนื่องจากมีความเสื่อมของข้อ หรือหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ นอกจากนี้เครื่องช่วยเดินยังใช้กับผู้ที่มีการทรงตัวที่ไม่ดี ทำให้สามารถช่วยให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจ และมีความปลอดภัยสูงในขณะเดินช่วยในการยืนหรือเดิน อย่างมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายง่าย น้ำหนักเบา พับเก็บง่าย และมีที่นั่งเสริมสามารถ รับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ติดต่อได้ที่ อ.กภ.สมภิยา สมถวิล และคณะผู้วิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-5258

Read more