จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง “การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา” ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more