ไส้เดือนสีน้ำเงิน Blue worm โดย รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง

ไส้เดือนสีน้ำเงิน Blue worm เป็นไส้เดือนที่มีความสามารถในการขยายพันธุ์เร็ว ในการกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก และนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ำ เพราะเป็นไส้เดือนที่เลี้ยงง่าย มีลักษณะลำตัวผอม ยาว ลำตัวจะมีสีม่วงเข้ม บางส่วนมองเห็นเป็นประกายสีน้ำเงิน เหมาะสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งไส้เดือนสีน้ำเงินยังมีคุณสมบัติพิเศษ มีกลิ่นหอมคล้ายดอกโมกเมื่อจับตัวเอามาไว้ในมือ จะขับกลิ่นดอกโมก ออกมาจากตัวด้วยสัญชาตญาณ และมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราที่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1867-0907

Read more

ไส้เดือนสีน้ำเงิน โดย รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง

ไส้เดือนสีน้ำเงิน มีขนาดเล็กและลำตัวผอม มีความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมัก ที่มีความละเอียด (เม็ดเล็ก) และมีลักษณะนุ่มมากกว่า ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจขนาดเล็ก ลักษณะเด่นเฉพาะ คือ น้ำกลางลำตัวของไส้เดือน (Coelomic fluid) มีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกโมก และมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราที่ผลิตสารพิษ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1867-0907

Read more