ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9

เรียนเชิญเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย” (The 9th

Read more