ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ IHSEP2019

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Science Education and Profession: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานวิจัย ของสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงานวิจัย สวพ.มก. ได้ให้การต้อนรับและแนะนำทีมผู้บริหาร แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน จากสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากทางสถาบันพระบรมราชชนกจัดทำโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสริมความรู้ และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย

Read more