สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวัน “ครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ” ปีที่ 28  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมละลายพฤติกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901

Read more

แสดงความยินดี วันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครบรอบปีที่ 24

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2558 ครบรอบปีที่ 24 วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยการกลาง ห้องประชุม 902

Read more