แสดงความยินดีนักวิจัย มก. คว้ารางวัลในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รางวัลในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation” มี 4 ท่าน ดังนี้1. ดร.วิภา หงษ์ตระกูล รางวัล

Read more

รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา เข้าร่วม งาน Thank You Party  ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2015

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการประกวด Thailand Green Design Awards 2015 จัดโดย

Read more

น้ำลูกเดือยผสมงาดำ โดย คุณสมจิต อ่อนเหม

น้ำลูกเดือยผสมงาดำ น้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ สมจิต อ่อนเหม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 – 2942-8629-35 ต่อ 223

Read more

สวพ.มก.ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more

ขอเรียนเชิญ ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2557

        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเรียนเชิญ ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival  เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะชวนคุณมาร่วมเฉลิมฉลองบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ  การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมด้านอาหาร รวมถึงงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมและสังคม ในระหว่างวันที่ 9

Read more

KAPI แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ.มก.คนใหม่

            คุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.มก. เมื่อวันที่29 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี แก่สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดี แก่ นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 22 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม

Read more

คุณค่าทางโภชนาการของผักดองพื้นบ้าน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AEk0YnKTr5A[/youtube] คุณค่าทางโภชนาการของผักดองพื้นบ้าน สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกับรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเสริมสร้างได้รายให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับ ประเทศไทยเราอุดมไปด้วยพืชผักผลไม้นานาชนิด ซึ่งพวกผักผลไม้เหล่านี้มีอายุในการเก็บรักษาน้อย และวิธีการถนอมอาหารได้นานโดยไม่ต้องอาศัยห้องเย็น เป็นวิธีที่ลงทุนน้อย ใช้เครื่องจักรน้อยและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต

Read more