สวพ.มก. แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.” ครบรอบ 54 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน “งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี” และชม ชิม ช้อปอาหารจากโปรตีนเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน เพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน เพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แบบเทคโนโลยีสีเขียวที่สามารถใช้ในการยับยั้งเชื้อนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญมีความปลอดภัย เนื่องจากใช้พืชสมุนไพรของไทยเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยโดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-9428600-3 ต่อ 407 E-mail: aappsr@ku.ac.th

Read more

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมตลาดนัดไอเดียไอโดน ประจำปี พ.ศ.2560

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จะจัดกิจกรรมตลาดนัดไอเดียไอโดน ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น G สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine”

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผลไม้ไทย ภาคเช้า พูดคุยเล่าเรื่อง “เกษตรศาสตร์กับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดย อาจารย์มาลัย เมืองน้อย

Read more

น้ำสมุนไพรดอกคำฝอยผสมเฉาก๊วย โดย คุณดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

น้ำสมุนไพรดอกคำฝอยผสมเฉาก๊วย ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด เนื่องจากดอกคำฝอยมีกรดไลโนเลอิค (Linoleic Acid) อยู่มากซึ่งกรดชนิดนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับไขมันในเลือดและขับออกทางปัสสาวะและทางอุจจาระ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ติดต่อได้ที่อาจารย์ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0 2942 8629 ต่อ 906

Read more

ประชุมสัมมนา เครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN) มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ร่วมแสดงความยินดีงานสัมมาทิฐิ “กิ่งนนทรีสีทอง 2558”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญ แก่นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในงานสัมมาทิฐิ “กิ่งนนทรีสีทอง 2558” ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

Read more

ต้นแบบแป้งเค้กและแป้งมัฟฟินสำเร็จรูปจากข้าวกล้องหอมมะลิ

ผลงานวิจัยนี้ สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แป้งเค้กและแป้งมัฟฟินสำเร็จรูปทางการค้าโดยใช้กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไปได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีจำนวนมากในประเทศ และช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศ

Read more

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัด“การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการ“การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016” ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในโครงการฯ ด้วยการจัดบู้ทประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า BIG + BIH  APRIL 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “มีของในสมอง เอามาปล่อย ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า

Read more

สัมภาษณ์ ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัล”ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากมูลนิธิโทเร

ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัล”ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากมูลนิธิโทเร

Read more