การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอะโวคาโด

ผศ.ดร. ธานินทร์ คงศิลา และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-1025 ต่อ 111 E-mail: tannin.k@ku.ac.th, tannin.k@ku.th

Read more

กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 : กล้วยพันธุ์ดีเพื่อการค้า

อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนาพันธุ์กล้วยน้ำว้ามากว่า 10 ปี จากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ที่สถานีวิจัยปากช่อง ทำการคัดเลือก ปลูกทดสอบและพัฒนาสายพันธุ์จนได้กล้วยพันธุ์ดีเหมาะต่อการปลูกเพื่อการค้าให้ชื่อว่าพันธุ์ กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ให้ชื่อตามวาระครบรอบ 50ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยปากช่อง

Read more

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 โดยคุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด

น้อยหน่า พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย ผลดก สุกช้า เนื้อร่วนไม่ติดกันแยกพู น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 302.50 กรัม สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลได้ง่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 – 4431-1796

Read more

อะโวกาโด (สายพันธุ์ บูธ7 ) โดยคุณขวัญหทัย ทนงจิต

อะโวกาโด (สายพันธุ์ บูธ7 ) เป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ อุดมไปด้วยวิตามินอี ซึ่งสายพันธุ์ บูธ 7 เป็นสายพันธุ์ ที่ทนทานต่อโรค ลักษณะผล เปลือกหนา เนื้อสีเหลืองอ่อน รสดี เมล็ดขนาดกลาง และ ให้ผลผลิตต่อต้น 250 ผล เมื่ออายุ 8 ปี ติดต่อได้ที่สถานีวิจัยปากช่อง โทร. 044 – 311796 ผลงานวิจัย คุณขวัญหทัย ทนงจิต สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

Read more

กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 โดยคุณกัลยานี สุวิทวัส

กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ให้ผลผลิตดี เครือใหญ่ น้ำหนักดี ไส้กลางไม่แข็ง เนื้อแน่น ติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยปากช่อง โทร.0-4431-1796
ผลงานวิจัย คุณกัลยานี สุวิทวัส สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์

Read more

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยแก่เกษตรกร

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wvicw1mbIbE[/youtube] สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเสริมสร้างได้รายให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับ“กล้วย” ไม้ผลเศรษฐกิจของโลกและของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ต้องการอาหารที่มีคุณประโยชน์หลากหลายเพื่อป้อนเข้าสู่ประชาคมโลก และประเทศไทยถือได้ว่ามีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการผลิตไม้ผลเขตร้อนเป็นอย่างมากครับ โดยเฉพาะกล้วย ไม้ผลที่อยู่คู่ไทยมาช้านาน คุณผู้ฟังครับกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารและคุณประโยชน์มากมาย

Read more