“Cow Zise” แอปพลิเคชั่นสำหรับประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ

“Cow Zise” แอปพลิเคชั่นสำหรับประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) ใช้ในการประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ โดยใช้การประมวลผลจากภาพถ่ายด้านข้างของแม่โคเนื้อ ซึ่งสามารถประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อดังนี้ 1) โคพันธุ์ไทยพื้นเมือง 2) โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน และ 3) โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ โดยใช้การประเมินสภาพร่างกายของแม่โค (ผอม, ปานกลาง และอ้วน) ร่วมประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นในการประมาณน้ำหนักตัว สอบถามได้ที่ อาจารย์พีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969

Read more

แคบแพะทอดกรอบ โดย คุณวิรัตน์ สุมน

แคบแพะทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหนังแพะ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้รับประทานอา­หารฮาลาล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิรัตน์ สุมน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9177-0006

Read more

แคบวัว โดย คุณวิรัตน์ สุมน

แคบวัว ช่วยลดปัญหาการสูญเสียหนังวัวคุณภาพต่ำ เป็นอาหารฮาลาล เสริมสร้างอาชีพ ติดต่อ คุณวิรัตน์ สุมน สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร โทร.0-3632-9796

Read more