KPSC 903 : ข้าวโพดสีม่วงแอนโทไซยานินสูงของ ม.เกษตร

ในปี พ.ศ.2534 โครงการปรับปรุงพันธ์ข้าวโพดสีม่วง นำโดย ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ดร.สรรเสริญ จำปาทอง ชไมพร เอกทัศนาวรรณ นพพงศ์ จุลจอหอ และฉัตรพงศ์ บาลลา จากศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงเปรู มาผสมกับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีเด่น พันธุ์ Suwan 3(S)C4 (ME)C1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสายพันธุ์แท้ KS 23-F5S5-705-1 และมีการผสมกลับ 1 ครั้งในชั่ว F2 ในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพ่อ

Read more

ข้าวโพด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

1.โครงการวิจัย ณ ไร่สุวรรณ จุดเริ่มต้นงานวิจัยและแหล่งสร้างนักวิจัยพืชไร่ มก.           พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ กรมกสิกรรม(กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) และมูลนิธร็อกกี้เฟลเลอร์ได้จัดตั้งโครงการประสานงานปรับปรุงการผลิตข้าวโพด(Co-ordination Project for Corn Improvement

Read more