ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม TALAS International Symposium and Workshop (the 7th TALAS Annual Training and Workshop)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วม โครงการจัดประชุมวิชาการ TALAS International Symposium and Workshop (the 7th TALAS Annual Training and Workshop) เรื่อง “Institutional Animal Care and Use

Read more